Over de website

Primaironderwijsincijfers.nl bundelt openbare informatie van onder meer Dienst Uitvoering Onderwijs en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De website wordt de komende jaren verder ontwikkeld en is toegankelijk voor iedereen. Cijfers worden weergegeven op landelijk niveau maar zijn ook verder uit te splitsen naar bijvoorbeeld gemeenten en provincies.

Over de PO-Raad

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. Daartoe behoren het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. De sector telt ongeveer 7000 scholen en 1,5 miljoen leerlingen. Lees meer op onze website: www.poraad.nl